Deze Privacverklaring geldt voor websites en applicaties van Lime Websolutions en onze gelieerde ondernemingen die links naar deze Verklaring bevatten.

Persoonlijke gegevens

 • Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van uw bestelling of opdracht, het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van een abonnement of service aan u, of het afhandelen van een sollicitatie.
 • We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.
 • Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites of applicaties. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder geanonimiseerde tracking cookies.
 • Wij geven uw gegevens nooit ongevraagd door aan derden, tenzij dit nodig is om een dienst aan u te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch +31 (0)6 52 181 365
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur
E-mail Via het contactformulier op onze website
Post Lime Websolutions
Bredevoortsestraatweg 56
7121 BJ Aalten

Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt

 • Voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn (bijvoorbeeld een externe hosting provider of ingehuurde derde).
 • Voor het leggen van contact met u of in samenhang met bepaalde transacties.
 • Ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen.
 • Door Lime Websolutions ingeschakelde organisaties voor marketingdoeleinden, als u hiervoor vooraf (schriftelijk) toestemming hebt verleend.
 • Voor het vereenvoudigen van de navigatie binnen onze websites en applicaties en voor het opstellen van anonieme statistieken over het gebruik van onze websites en applicaties.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

 • Bedrijfsgegevens
 • Naam van de contactpersoon binnen een bedrijf
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens over door u afgenomen diensten en of producten
 • Informatie die u zelf invult als u contact met ons opneemt via bijvoorbeeld een contactformulier
 • Inloggegevens voor afgenomen diensten en of producten
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals geanonimiseerd IP-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites en of applicaties

Beveiliging en bewaring van uw gegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Uw keuzemogelijkheden

 • Als we gegevens van u verzamelen, kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat deze voor verdere marketingcontacten worden gebruikt.
 • Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen zodat wij uw activiteiten op onze websites en of applicaties niet langer kunnen volgen.
 • Natuurlijk helpen wij u graag verder als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Voor meer informatie over ons beleid kunt u onze algemene voorwaarden of disclaimer raadplegen.